Vývoj A Výroba

Brýle THE® jsou inspirovány objevem molekuly fullerenu C₆₀

Nobelova cena za chemii byla v roce 1996 udělena Krotoovi, Smalleymu a Curlovi za objev fullerenu C₆₀, molekuly vyznačující se Fibonacciho strukturou s ikosaedrální symetrií. Fulleren C₆₀ je vedle grafi tu a diamantu třetí alotropickou formou uhlíku, se stejnou symetrií jako má celý vesmír.

Hyperharmonizace světla

Brýle THE® jsou založeny na molekule C₆₀. Vytvářejí unikátní, účinné a prospěšné hypersvětlo s ideální dynamikou na úrovni kvantové energie a kvantových informací. Fotony z jakéhokoli zdroje světla přebírají při interakci s molekulou C₆₀, která je „plná života“ a otáčí se neuvěřitelnou rychlostí 18-miliardkrát za vteřinu, kvantové uspořádání anuloidu podle pravidla zlatého řezu.
Kvantové hypersvětlo, jež vykazuje ideální symetrii, která je identická se symetrií určitých biostruktur, přímo navzájem působí s biomolekulami (zejména s klathrinem v mozku) a přenáší na buněčné úrovni jak optimální energii, tak optimální informace.
Přenos energie a informací hyperharmonizovaného světla do struktur biomolekul s narušenou energií vede k regeneraci jejich přirozených funkcí a tudíž k harmonizaci.

nobel-cz

Vliv světla na mozek

Světlo reguluje hladiny hormonů v mozku, to znamená, že řídí cirkadiánní rytmus. Za tento objev byla vědcům Hallovi, Rosbashovi a Youngovi udělena v roce 2017 Nobelova cena.

Brýle THE® umožňují uživatelům unikátní regeneraci biomolekul a biostruktur a zajišťují zachovávání optimálních bioprocesů v  očích a v mozku. Výsledkem je nastolení psychické a fyzické rovnováhy: lépe vidíme, lépe nám to myslí, lépe se cítíme, jsme produktivnější a také úspěšnější.

Zlatý řez – univerzální zákon harmonie a krásy

Podle Leonarda da Vinciho je geometrie založena na božských poměrech proporcí (zákon přírody spočívající v pravidle zlatého řezu) a utváří základy zákonů harmonie a krásy. Zlatý řez je zároveň také principem, podle kterého se biologické struktury dostávají do interakce s kvantovým hypersvětlem v prostoru a čase, čímž dochází k rezonančnímu přenosu energie a informací zajišťujících regeneraci organismu na kvantové úrovni.

Vidět lépe • Cítit se lépe • Myslet lépe • Podávat lepší výkony

SLUNEČNÍ SVĚTLO

Graf 1a znázorňuje viditelné spektrum slunečního světla. Toto spektrum vykazuje škodlivé vlnové délky (fialové a modré světlo), jakož i žádoucí vlnové délky (450–780 nm), jejichž intenzita je často větší, než je optimální hodnota.

V grafu 1b je znázorněno viditelné spektrum slunečního světla, které prochází brýlemi THE®. Přeměna světla probíhá tak, že dochází k eliminaci velké části škodlivých vlnových délek a k  významnému omezení modrého světla. Unikátní funkce čoček Quantum Hyperlight Optics® spočívá v tom, že se nadměrné množství sluneční energie přeměňuje na úroveň, jež je pro oči optimální.

SLUNEČNÍ SVĚTLO

Graf 1a znázorňuje viditelné spektrum slunečního světla. Toto spektrum vykazuje škodlivé vlnové délky (fialové a modré světlo), jakož i žádoucí vlnové délky (450–780 nm), jejichž intenzita je často větší, než je optimální hodnota.

V grafu 1b je znázorněno viditelné spektrum slunečního světla, které prochází brýlemi THE®. Přeměna světla probíhá tak, že dochází k eliminaci velké části škodlivých vlnových délek a k  významnému omezení modrého světla. Unikátní funkce čoček Quantum Hyperlight Optics® spočívá v tom, že se nadměrné množství sluneční energie přeměňuje na úroveň, jež je pro oči optimální.

NEONOVÉ SVĚTLO

Graf 2a znázorňuje spektrum neonového světla s vysokým podílem škodlivých vlnových délek, přičemž množství energie s  žádoucími vlnovými délkami je menší, než jaké je optimální (450–780 nm).

V grafu 2b je znázorněno spektrum neonového světla, které prošlo brýlemi THE®. Z  obrázku je patrné, že se neonové světlo změnilo: fialové a modré světlo se přeměnilo na žádoucí vlnové délky (450-780 nm), a tudíž se unikátním způsobem zvýšila chybějící energie – a to na úroveň, která je pro funkci zraku a mozku optimální.

NEONOVÉ SVĚTLO

Graf 2a znázorňuje spektrum neonového světla s vysokým podílem škodlivých vlnových délek, přičemž množství energie s  žádoucími vlnovými délkami je menší, než jaké je optimální (450–780 nm).

V grafu 2b je znázorněno spektrum neonového světla, které prošlo brýlemi THE®. Z  obrázku je patrné, že se neonové světlo změnilo: fialové a modré světlo se přeměnilo na žádoucí vlnové délky (450-780 nm), a tudíž se unikátním způsobem zvýšila chybějící energie – a to na úroveň, která je pro funkci zraku a mozku optimální.

LED SVĚTLO

Graf 3a znázorňuje spektrum bílého LED světla obsahujícího fialové světlo a velký podíl modrého světla. Množství energie u žádoucích vlnových délek je výrazně nižší, než jaké je optimální (450–780 nm).

Na grafu 3b vidíme, že se LED světlo, které prochází čočkami Quantum Hyperlight Optics®, mění na zdravé kvantové hypersvětlo. Škodlivé vlnové délky se přeměňují na žádoucí vlnové délky a nedostatečná intenzita LED světla se mění na úroveň energie, která je pro funkci zraku optimální.

LED SVĚTLO

Graf 3a znázorňuje spektrum bílého LED světla obsahujícího fialové světlo a velký podíl modrého světla. Množství energie u žádoucích vlnových délek je výrazně nižší, než jaké je optimální (450–780 nm).

Na grafu 3b vidíme, že se LED světlo, které prochází čočkami Quantum Hyperlight Optics®, mění na zdravé kvantové hypersvětlo. Škodlivé vlnové délky se přeměňují na žádoucí vlnové délky a nedostatečná intenzita LED světla se mění na úroveň energie, která je pro funkci zraku optimální.